Spoorzone archief: Morgen is Gisteren

De Spoorzone is het gebied rond het station en de spoorlijn door Delft. Dit deel van de stad verandert aangrijpend met de bouw van de spoortunnel. Het project Spoorzone is een uniek en onomkeerbaar proces met ingrijpende gevolgen voor de stad Delft en haar inwoners. Het gaat hierbij niet alleen om ruimtelijke veranderingen, maar ook om sociale en emotionele processen rond verleden en toekomst van stad en inwoners. Dit inspireerde Coen de Jong voor het project Spoorzone archief dat uit meerdere onderdelen bestaat.
De eerste activiteit in het kader van het Spoorzone-archief startte in 2008 en leidde tot een kunstwerk onder het spoor viaduct en een video-film met de titel Morgen is gisteren. De documentaire film Morgen is gisteren werd in het najaar van 2008 gedraaid en betreft een viertal situatieportretten gemaakt van karakteristieke plekken in de spoorzone en in het bijzonder de mensen die met deze plekken verbonden zijn. Het ging om plekken die door de komst van de tunnel zullen verdwijnen en door hun betekenis en historie deel zijn van het collectieve erfgoed van de Delft: Dansschool Wesseling aan de Houttuinen waar menig Delftenaar de eerste danspassen leerde, Koos de Roos meer dan 43 jaar bloemenhandel onder het Spoor, de snackbar bij de fietsenstalling aan het stationsplein, in de volksmond de Turk en Hotel de Kok aan de Houttuinen.
Naast de film werd een kunstwerk gerealiseerd onder het spoorviaduct ter hoogte van het Bolwerk, tussen Binnenwatersloot en Buitenwatersloot. Uit de film Morgen is gisteren zijn still-foto's gehaald die na digitale bewerking onder het viaduct in lichtbakken werden gepresenteerd als autonome beelden die verwijzen naar de komende veranderingen in het gebied. Uit elk van de vier situatieportretten is één afbeelding gehaald. Voor de sloop en het verdwijnen van de bedrijven fungeren de lichtbakken als een soort aankondiging van wat te gebeuren staat. Terwijl na de sloop de kunstwerken de herinnering aan de verdwenen bedrijven levendig zullen houden.